Adatvédelmi Szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat bemutatva, hogy az Örömteli szülés Stúdió milyen személyes adatokat dolgoz fel, milyen célokra és mennyi ideig tárolja azokat.

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

2. Az Adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Örömteli szülés Stúdió (székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 33. 3/5, telefon: +36 (30) 530 – 9890, e-mailcím: reka@oromteliszules.hu, honlap: www.oromteliszules.hu.)

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok:

  • név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szülés várható időpontja, szülések száma. 

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat az Örömteli szülés Stúdió kizárólag az alábbi jogalapokon kezeli:

  • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
  • az Önnel való kapcsolat tartás teljesítéséhez; vagy
  • olyan esetekben, ahol ez az Örömteli szülés Stúdió jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges (pl. pénzügyi tranzakciók).

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

5. Az adatkezelés céljai

A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

  • az Önnel való kapcsolattartás érdekében;
  • a tanfolyammal kapcsolatos adminisztratív és jogi feladatok ellátása érdekében (pl. pénzügyi tranzakciók).

6. Adatok felhasználása

Az Örömteli szülés Stúdió a személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Örömteli szülés Stúdió által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok:

  • pénzügyi tranzakciótól számított 10 év múlva törlésre kerülnek; vagy
  • a pénzügyi tranzakciókat nem érintő adatokat kérés esetén haladéktalanul, de legkésőbb  30 napon múlva kerülnek törlésre.

8. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az Örömteli szülés Stúdió a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik.

9. Az Ön személyes adatai

A személyes adataival, annak kezelésével kapcsolatos módosítás, helyesbítését vagy törlését  (törlést csak akkor, ha már jogszaály szerint nincs szükség az adatokra), az alábbi elérhetőségeken kérheti:

Örömteli szülés Stúdió

1094 Budapest, Berzenczey u. 33. 3/5

telefon: +36 (30) 530 – 9890

e-mail: reka@oromteliszules.hu