Általános Szerződési Feltételek

Örömteli szülés Stúdió

székhelye: 1094 Budapest, Berzenczey u. 33. 3/5
telefon: +36 (30) 530 – 9890
e-mailcím: reka@oromteliszules.hu
honlap: www.oromteliszules.hu

mint képző (továbbiakban: Örömteli szülés Stúdió) a Hypnobirthing® nemzetközi szülésfelkészítő tanfolyam (továbbiakban: HB tanfolyam) átadásával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

A HB tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja Örömteli szülés Stúdió Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A Örömteli szülés Stúdió HB tanfolyamának ismertetőjét, a tanfolyam tematikáját, időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

Online jelentkezés

A képzésre a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket az Örömteli szülés Stúdió a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Túljelentkezés, időpont-módosítás esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról is haladéktalanul tájékoztatja a jelentkezőt.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

HB tanfolyam díja

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után.

 • HB tanfolyam díja tartalmazza az Örömteli szülés Stúdió által megszervezett helyszínen, a képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását.

A honlapon közzétett díjak árváltoztatási jogát az Örömteli szülés Stúdió fenntartja. A díj változtatását az Örömteli szülés Stúdió a honlapján haladéktalanul közzéteszi.

Számlázás, díjfizetés

A jelentkező helyének biztosítása érdekében adminisztrációs díj fizetésére kötelezett, amelyet átutalással köteles teljesíteni a Kuharcsik Réka EV. CIB Nyrt.-nél vezetett 10701520-70446052-51100005 számú számlájára. A jelentkezés az adminisztrációs díj megfizetésével válik véglegesség.

Az jelentkező a teljes részvételi díjat kötelesek a HB tanfolyam megkezdése előtt a fenti számlára átutalni vagy a tanfolyam első napján készpénzben megfizetni. Amennyiben a HB tanfolyam teljes díja a tanfolyam megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt a HB tanfolyamon.

Amennyiben a jelentkező nem vesz részt a HB tanfolyamon az adminisztrációs díj nem jár vissza.

Lemondási feltételek

A HB tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el az Örömteli szülés stúdió, az adott HB tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 15. napig. A beérkezett lemondást 48 órán belül az Örömteli szülés Stúdió írásban visszaigazolja. A HB tanfolyamot

 • 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a HB tanfolyam részvételi díjának 50%-a további adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.
 • megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában a teljes HB tanfolyami díja kiszámlázásra kerül.
 • A HB tanfolyamról való hiányzás vagy kimaradás esetén a HB tanfolyami díj nem kerül visszatérítésre.

3. HB tanfolyam

A HB tanfolyam helye, időbeosztása

Az Örömteli szülés weboldalon meghirdetettek szerint.

Az Örömteli szülés Stúdió vállalja:

 1. a HB tanfolyam megszervezését, megtartását;
 2. a jelentkező tájékoztatását a HB tanfolyamról;
 3. és az Örömteli szülés Stúdió által előre nem látott okból lemondott HB tanfolyam pótlására pótnap kijelölését.

A HB tanfolyamra jelentkező vállalja:

 1. a HB tanfolyam rendjének elfogadását;
 2. a HB tanfolyamon történő pontos megjelenést;
 3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
 4. hogy a HB tanfolyam anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
 5. hogy a megkapott HB tanfolyam anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén az Örömteli szülés Stúdió 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 6. az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását;

4. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

4.1. Jelentkező az Örömteli szülés Stúdió honlapján való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja az Örömteli szülés Stúdió jelen Adatkezelési tájékoztatóját.

4.2. Mind az Örömteli szülés Stúdió, mind a HB tanfolyamra jelentkező kötelezi magát, hogy a HB tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

4.3. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a HB tanfolyamról képfelvétel készülhet, melyet az Örömteli szülés Stúdió marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy az Örömteli szülés Stúdióval szemben.

Budapest, 2017. 02. 22.

Kuharcsik Réka EV