Általános Szerződési Feltételek

Örömteli szülés Stúdió

Képviselője: Kuharcsik Réka

székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.

telefon: +36 (30) 530 – 9890

e-mailcím: reka@oromteliszules.hu

honlap: www.oromteliszules.hu

mint képző (továbbiakban: Örömteli szülés Stúdió) a szülésfelkészítő meditáció (továbbiakban: meditáció), mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

Az meditációra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja Örömteli szülés Stúdió Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A MEDITÁCIÓRA

A Örömteli szülés Stúdió a meditáció időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

1.1 Online jelentkezés

A meditációra csak a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a “Jelentkezés” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1.2. Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket az Örömteli szülés Stúdió megbízásából Kuharcsik Réka EV (székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.) a beérkezés sorrendjében fogadja és a meditációval kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Az Örömteli szülés Stúdió fenntartja a helyszín vagy időpont változtatás jogát.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. Meditáció díja

A jelentkezés a meditáció részvételi díjának megfizetésének kötelezettséget vonja maga után. Amennyiben a jelentkező bármilyen okból nem vesz részt a meditáción a díj nem jár vissza.

2.2. Számlázás, díjfizetés

A jelentkező a teljes részvételi díjat kötelesek a meditáció megkezdése előtt átutalni. Amennyiben a meditáció teljes díja a meditáció megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt a meditáción.

2.3. Lemondási feltételek

A meditáción történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el az Örömteli szülés stúdió, az adott meditáció kezdését megelőző legkésőbb 15. napig. A beérkezett lemondást 48 órán belül az Örömteli szülés Stúdió írásban visszaigazolja. 

3. Meditáció

3.1. Meditáció helye, időbeosztása

Az Örömteli szülés weboldalon meghirdetettek szerint. Jelenleg Online, a Zoom alkalmazáson keresztül.

3.2. Az Örömteli szülés Stúdió vállalja:

  • a meditáció megszervezését, megtartását;
  • a jelentkező tájékoztatását a meditációról;
  • és az Örömteli szülés Stúdió által előre nem látott okból lemondott meditáció pótlására pótnap kijelölését és a meditáció megtartását.

3.3. A meditációra jelentkező vállalja:

  • a meditáció rendjének elfogadását;
  • a meditáción történő pontos megjelenést;
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
  • hogy a meditáció anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
  • hogy a megkapott meditáció anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén az Örömteli szülés Stúdió 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
  • az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását;

4. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

4.1. Az Örömteli szülés Stúdió az általa jogosan igénybevett alvállalkozóiért minden tekintetben úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna el.

4.2. Jelentkező az Örömteli szülés Stúdió honlapján való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja az Örömteli szülés Stúdió jelen Adatkezelési tájékoztatóját.

4.3. Mind az Örömteli szülés Stúdió, mind a meditációra jelentkező kötelezi magát, hogy a meditáció során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

4.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a meditációról képfelvétel készülhet, melyet az Örömteli szülés Stúdió marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy az Örömteli szülés Stúdióval szemben.

Budapest, 2020. 04. 20.

Kuharcsik Réka EV