Általános Szerződési Feltételek

Örömteli szülés Stúdió

Képviselője: Kuharcsik Réka

székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.
telefon: +36 (30) 530 – 9890
e-mailcím: reka@oromteliszules.hu
honlap: www.oromteliszules.hu

mint képző (továbbiakban: Örömteli szülés Stúdió) a Hypnobirthing® nemzetközi szülésfelkészítő tanfolyam (továbbiakban: Örömteli szülés tanfolyam) átadásával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

Az Örömteli szülés tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja Örömteli szülés Stúdió Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A Örömteli szülés Stúdió az Örömteli szülés tanfolyamának ismertetőjét, a tanfolyam tematikáját, időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

1.1 Online jelentkezés

A képzésre csak a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a “Jelentkezés” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

1.2. Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket az Örömteli szülés Stúdió megbízásából a Világítótorony Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.) a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Az Örömteli szülés Stúdió fenntartja a helyszín vagy időpont változtatás jogát.

A jelentkező helyének biztosítása érdekében adminisztrációs díj fizetésére kötelezett, amelyet a jelentkezés visszaigazolásást követően átutalással köteles teljesíteni a Világítótorony Kft. CIB Nyrt.-nél vezetett 10700419-27314007-51100005 számú számlájára. A jelentkezés az adminisztrációs díj megfizetésével válik véglegessé.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. Örömteli szülés tanfolyam díja

A jelentkezés az adminisztrációs díj fizetésének kötelezettséget vonja maga után, mely 29.000,- forint.

Amennyiben a jelentkező bármilyen okból nem vesz részt az Örömteli szülés tanfolyamon az adminisztrációs díj nem jár vissza.

  • az Örömteli szülés tanfolyam díja tartalmazza az Örömteli szülés Stúdió által megszervezett helyszínen, a 4×3,5 óra időtartamú képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását.

2.2. Számlázás, díjfizetés

A jelentkező a teljes részvételi díjat kötelesek az Örömteli szülés tanfolyam megkezdése előtt átutalni vagy a tanfolyam első napján készpénzben megfizetni. Amennyiben az Örömteli szülés tanfolyam teljes díja a tanfolyam megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt az Örömteli szülés tanfolyamon.

2.3. Lemondási feltételek

Az Örömteli szülés tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el az Örömteli szülés stúdió, az adott Örömteli szülés tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 15. napig. A beérkezett lemondást 48 órán belül az Örömteli szülés Stúdió írásban visszaigazolja. Az Örömteli szülés tanfolyam lemondását követően az adminisztrációs díj nem kerül visszafizetésre.

3. Örömteli szülés tanfolyam

3.1. Az Örömteli szülés tanfolyam helye, időbeosztása

Az Örömteli szülés weboldalon meghirdetettek szerint.

3.2. Az Örömteli szülés Stúdió vállalja:

  1. az Örömteli szülés tanfolyam megszervezését, megtartását;
  2. a jelentkező tájékoztatását az Örömteli szülés tanfolyamról;
  3. és az Örömteli szülés Stúdió által előre nem látott okból lemondott Örömteli szülés tanfolyam pótlására pótnap kijelölését és a tanfolyam megtartását.

3.3. A HB tanfolyamra jelentkező vállalja:

  1. az Örömteli szülés tanfolyam rendjének elfogadását;
  2. az Örömteli szülés tanfolyamon történő pontos megjelenést;
  3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
  4. hogy az Örömteli szülés tanfolyam anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
  5. hogy a megkapott Örömteli szülés tanfolyam anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén az Örömteli szülés Stúdió 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
  6. az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását;

4. NYILATKOZAT A TANFOLYAMMAL KAPCSOLATBAN

4.1. Jelentkező kijelenti, hogy szabad akaratomból vesz részt az Örömteli szülés tanfolyamon, annak tudatában, hogy e program célja saját képességei használatára felkészíteni magát, hogy bármikor elérhesse a nyugodt testi-lelki állapotot, relaxációt.

4.2. Jelentkező továbbá érti, hogy a tanfolyam semmilyen módon sem kíván orvosi tanácsot nyújtani számára, vagy orvosi eljárást, beavatkozást előírni. Tisztában van vele, hogy egészségével, különösen várandósságával, vajúdásával, szülésével kapcsolatos ügyekben egészségügyi szakemberekhez, szolgáltatókhoz fordul, az ő tanácsukat kéri.

4.3. Jelentkező kijelenti a 4.1. és 4.2 pontok alapján, hogy sem az Örömteli szülés tanfolyam szülésfelkészítőjét, sem a HypnoBirthing Institute®-t sem annak tulajdonosát vagy képviselőit nem teszi felelőssé semmilyen különleges körülményért, melyek várandóssága, vajúdása, szülése, vagy újszülöttje kapcsán felmerülhetnek, és lemond maga és családtagjai nevében minden esetleges polgári per útján érvényesítendő igényről fent nevezettekkel szemben, beleértve minden, esetlegesen a jövőben felmerülő igényt is.

5. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

5.1. Az Örömteli szülés Stúdió az általa jogosan igénybevett alvállalkozóiért minden tekintetben úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna el.

5.2. Jelentkező az Örömteli szülés Stúdió honlapján való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja az Örömteli szülés Stúdió jelen Adatkezelési tájékoztatóját.

5.3. Mind az Örömteli szülés Stúdió, mind az Örömteli szülés tanfolyamra jelentkező kötelezi magát, hogy az Örömteli szülés tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

5.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Örömteli szülés tanfolyamról képfelvétel készülhet, melyet az Örömteli szülés Stúdió marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy az Örömteli szülés Stúdióval szemben.

Budapest, 2020. 04. 20.

Kuharcsik Réka EV