Általános Szerződési Feltételek

Örömteli szülés Stúdió

Képviselője: Kuharcsik Réka

székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.
telefon: +36 (30) 530 – 9890
e-mailcím: reka@oromteliszules.hu
honlap: www.oromteliszules.hu

mint képző (továbbiakban: Örömteli szülés Stúdió) a Hypnobirthing® nemzetközi szülésfelkészítő tanfolyam (továbbiakban: HB tanfolyam) átadásával, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit az alábbiakban rögzíti.

A HB tanfolyamra való jelentkezéssel a jelentkező (továbbiakban: jelentkező) elfogadja Örömteli szülés Stúdió Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatót.

1. JELENTKEZÉS A KÉPZÉSRE

A Örömteli szülés Stúdió HB tanfolyamának ismertetőjét, a tanfolyam tematikáját, időpontját, jelentkezési űrlapját és díját közzéteszi a honlapján.

Online jelentkezés

A képzésre csak a honlapon keresztül, online módon lehet jelentkezni. A Jelentkező a “Jelentkezés” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Jelentkezések elfogadása

A jelentkezéseket az Örömteli szülés Stúdió megbízásából a Világítótorony Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Homonna utca 16.) a beérkezés sorrendjében fogadja, visszaigazolja és a képzéssel kapcsolatos aktuális információkról tájékoztatja a jelentkezőt. Az Örömteli szülés Stúdió fenntartja a helyszín vagy időpont változtatás jogát.

A jelentkező helyének biztosítása érdekében adminisztrációs díj fizetésére kötelezett, amelyet a jelentkezés visszaigazolásást követően átutalással köteles teljesíteni a Világítótorony Kft. CIB Nyrt.-nél vezetett 10700419-27314007-51100005 számú számlájára. A jelentkezés az adminisztrációs díj megfizetésével válik véglegessé.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK

HB tanfolyam díja

A jelentkezés az adminisztrációs díj fizetésének kötelezettséget vonja maga után, mely 29.000,- forint.

Amennyiben a jelentkező bármilyen okból nem vesz részt a HB tanfolyamon az adminisztrációs díj nem jár vissza.

  • HB tanfolyam díja tartalmazza az Örömteli szülés Stúdió által megszervezett helyszínen, a 4×3,5 óra időtartamú képzés személyi és technikai feltételeinek biztosítását.

Számlázás, díjfizetés

A jelentkező a teljes részvételi díjat kötelesek a HB tanfolyam megkezdése előtt átutalni vagy a tanfolyam első napján készpénzben megfizetni. Amennyiben a HB tanfolyam teljes díja a tanfolyam megkezdéséig nem kerül kiegyenlítésre, a jelentkező nem vehet részt a HB tanfolyamon.

Lemondási feltételek

A HB tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el az Örömteli szülés stúdió, az adott HB tanfolyam kezdését megelőző legkésőbb 15. napig. A beérkezett lemondást 48 órán belül az Örömteli szülés Stúdió írásban visszaigazolja. A HB tanfolyam lemondását követően az adminisztrációs díj nem kerül visszafizetésre.

3. HB tanfolyam

A HB tanfolyam helye, időbeosztása

Az Örömteli szülés weboldalon meghirdetettek szerint.

Az Örömteli szülés Stúdió vállalja:

  1. a HB tanfolyam megszervezését, megtartását;
  2. a jelentkező tájékoztatását a HB tanfolyamról;
  3. és az Örömteli szülés Stúdió által előre nem látott okból lemondott HB tanfolyam pótlására pótnap kijelölését és a tanfolyam megtartását.

A HB tanfolyamra jelentkező vállalja:

  1. a HB tanfolyam rendjének elfogadását;
  2. a HB tanfolyamon történő pontos megjelenést;
  3. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak betartását;
  4. hogy a HB tanfolyam anyagjait semmilyen módon nem sokszorosítja, hang-, videó- és egyéb eszközzel felvételt nem készít;
  5. hogy a megkapott HB tanfolyam anyagjait másokkal semmilyen formában sem osztja meg – (pl: nem megengedett barátok, ismerősök számára emailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatásra való feltöltés– youtube, torrent, ncore stb.). Jelentkező tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén az Örömteli szülés Stúdió 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
  6. az adatvédelemre vonatkozó előírások betartását;

4. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

4.1. Az Örömteli szülés Stúdió az általa jogosan igénybevett alvállalkozóiért minden tekintetben úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna el.

4.2. Jelentkező az Örömteli szülés Stúdió honlapján való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja az Örömteli szülés Stúdió jelen Adatkezelési tájékoztatóját.

4.3. Mind az Örömteli szülés Stúdió, mind a HB tanfolyamra jelentkező kötelezi magát, hogy a HB tanfolyam során tudomásukra jutó minden adatot, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelnek.

4.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a HB tanfolyamról képfelvétel készülhet, melyet az Örömteli szülés Stúdió marketing célokra korlátlanul felhasználhat. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy az Örömteli szülés Stúdióval szemben.

Budapest, 2017. 02. 22.

Kuharcsik Réka EV